Flow Meter Hitrol | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Flow Meter Hitrol

Cảm biến HITROL Nhật Bản

hitrol

 

 Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH LOTUS TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Địa chỉ:  207 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy

Điện thoại: (84)4.323.232.73 – (84)4.323.232.72– (84)4.323.232.71

Di động: 0125.440.1851

Email: sales2@lotech.com.vn

Fax: (84)4.323.232.71

Website:lotech.com.vn

Công ty HITROL chuyên sản xuất cảm biến đo lưu lượng khí và chất lỏng chất lượng cao nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đo lường khắt khe của Hàn Quốc. Năm 1990 Hàn Quốc chỉ định hệ thống thiết bị đo lường HITROL làm tiêu chuẩn hiệu chuẩn, kiểm tra đo lường trong các phòng thí nghiệm, các khu công nghiệp.

 

Cảm biến HITROL gồm có:

HLC-200,HLC-200A,HLC-200F,HLC-200FA,HLC-300,HLC-RI,

HT-100R R/I,HTA-2002,HTA-2003,HTA-2004,HTA-2004-1111,HTA-4003,HTA-4004,HI-100A,HI-100S,

HI-150S,HI-200AL,HI-200AL-EX,HLC-24P,HT-200PD,HM-100,HT-200PG,HFC-6532G,HFC-6532S,HHT-2000,

W-100,H-400,H-500,HSP-300,HS-300,HS-400,HP-200,HRM-100,HUL-2000N,HUT-2000N,HUL-2000T,…

Cảm biến đo mức chất lỏng nội từ tính:

HUL-2000S,HUT-2000T,HUT-2000S,HT-100R,HT-100F,HM-95,HM-90S,HR-30,HM-12,HM-10,HQ-66,

HQ-36,CS-1000-Ex,HQM-77,HR-10,HR-50,HR-10L,HM-30,HM-90,HT-200C,HCC-95P,HPC-95P,HCC-75R,

HPC-95R,HCC-609N,HPC-609N,HT-100CT-2,HPC-100CT-2,HT-100C-2,HT-100CT,HPC-100CT,HCC-96RF-R,

Cảm biến đo mức chất lỏng nội từ tính 2:

HPC-96RF-R,HCC-96RF-S,HTM-20N,HPV-20N,HTM-930,HTM-920,HTM-921,HNV-970,HTM-230,HTM-330,

HTM-430,HT-100PT,HP-1A,HE-1S,HFW-100W,HTG-200,HTG-100,HT-100W,HLG-100F,HTML-TC,HTML-TM,

HTML-S,HT-100RV,HR-30V-2F,HFR-981,HFT-7000,HMF-800,HUT-3000,HUT-2001S,HUL-2200S,HUL-2300S,

No comments yet.

Trả lời